Heategevus – see on tähtis!

21.märtsil 11.klassi suulise eesti keele tunnis toimus rühmatöö, mille teemaks oli "Heategevus - me teame, mis see on". Iga rühma töö tulemusena oli loodud heategevuskampaania reklaam, mida klassikaaslased üksteisele esitasid. Tund tuli välja ootamatult huvitav ja positiivne. Juhtis ja hindas oma õpilasi õpetaja Anneli Kristal.