Füüsika tundides

9.klasside õpilased õpivad füüsika tundides elektrivoolu Praktikal Education õpperiistade abil.