Euroopa Liidu URBACT II projekt „GeniUS“

Tallinna Haridusamet osaleb EL URBACT II pilootprojektis, mille eesmärgiks on GeniUS mudeli rakendamine Tallinna haridusasutuste arendamisel. GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmiseks erinevate huvigruppide kaasamise kaudu kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid. Projekti töörühm ootab kõikide huviliste uudseid ideid ja häid mõtteid: "Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?"

Oma ideid ja mõtteid saab postitada kuni 10. oktoobrini 2014 foorumis aadressil http://geniustallinn.haridus.ee või saata e-posti aadressile genius@tln.edu.ee .