Eksamiks ettevalmistav laager

Koolivaheajal toimus meie koolis matemaatika ja eesti keele eksamiks ettevalmistav laager 9.klasside õpilastele. Laagri töös osalejatele olid läbi viidud huvitavad temaatilised tunnid, mis olid eksamite edukale sooritusele suunatud. Töö käigus olid eksamitööde ülesannete tüübid läbi vaadatud, analüüsiti vigu, viidi läbi praktilisi töid. Laagri raames osalesid õpilased Eesti Rahvusraamatukogu  õppeprogrammis "Kes otsib, see leiab". Õpilased pidid grupis töötades täita töölehti. Eelnevalt tutvusid nad raamatukogu ruumidega, leidsid vastused küsimustele toetudes õpitule ja viidetele. Mängu  viimases etapis suhtlesid õpilased eesti keeles raamatukogu töötajatega ning arutasid mängu tulemusi. Õpilased said väga hästi hakkama!