Eesti Vabariigi 101.aastapäev

22.veebruaril tähistati meie gümnaasiumis Eesti Vabariigi 101.aastapäeva. Aukülaline  pidulikul  aktusel oli eesti  ajaloolane ja ajakirjanik Iosef Kac, kes tutvustas  õpilasi ajalooliste  faktidega Eesti  Vabariigi taasiseseisvumisest.

Pidulikul aktusel autasustati  õpilasi,kes osalesid  esseede konkursil "Minu Eesti 100 aasta  pärast" ja  "Minu panus Eestimaa tulevikule".

Gümnaasiumi  direktor Natalja Verguni  kõnes kõlasid  tänusõnad õpilastele ,kes aktiivselt osalesid  konkursil ning direktor nentis, et  iga  töö  oli  kirjutatud  kogu  hingest ning suure  armastusega meie  kodumaa vastu. Direktor ütles, et on  väga  väärtuslik see, et oma  arutlustes Eestimaa tulevikust suurt  tähelepanu pöörasid  õpilased keskkonnakaitse ja ökoloogia küsimustele, et  säilitada meie  Eesti  looduse ilu  tulevastele  põlvkondadele.

Autasustati  ka juhendajad-õpetajad, kes aitasid õpilastel  mõtteid konkursitöödes kirja  panna. Tänukirju said eesti keele  õpetajad  Olga Ivanova ja  Kira Käbi,vene  keele  õpetajad  Alla  Oja ja  Natalija Mahhova, ajalooõpetaja Sergei Zvonarjov, algklasside  õpetaja Vlada Teus-Miller.

Eesti  Vabariigi 101.aastapäevale pühendatud esseede  konkursil  võttis  osa 37 õpilast,11 tööd  oli  esitatud eesti  keeles ja  26 tööd-vene keeles. konkursil osalesid 3d,5.a,5.b, 6.b,7.c,9.a,9.b,9.c, 10. ja 11.klasside  õpilased.

news2019 57