Eesti Panga muuseum

10.km klassi õppeekskursioon Eesti Panga muuseumi reaal- ja loodusainete nädala raames.