Eesti keele laager

news2021 129

Veebruaris koolivaheajal korraldati meie gümnaasiumis juba traditsiooniks saanud eesti keele laager 9.klasside õpilastele eesti keele eksamiks ettevalmistamise raames. Kursuse osalejatele olid korraldatud intensiivsed temaatilised tunnid, mis olid suunatud eesti keele grammatika kordamiele ja sõnavara rikastamisele. Eriti suur tähelepanu pöörati kirjaliku ja suulise kõne arendamisele, kuuldu mõistmisele, tööle paarides ja gruppides, suhtlemisele. kkõik see oli eesti keeles, loomulikult. Tagasiside kursuse osalejatelt näitas, et kõigile laager meeldis ja kõik meile õnnestus.