Eesti keele laager 9.klasside õpilastele.

Ajavahemikul 25.02.2019-01.03.2019 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis oli korraldatud eesti keele intensiivkursus 9.klasside õpilastele riigikeele lõpueksamiks ettevalmistamise raames. Kursuse osalejatele olid pakutud temaatilised tunnid, grammatika kordamiseks mõeldud tunnid ja sõnavara rikastamise tegevus.Õpetamise protsessis suurt tähelepanu pöörati suulise ja kirjaliku kõne ning kuulamisvilumuse arendamisele. Kursuse raames külastasid õpilased Eesti keele maja,said teada Eesti keele majas olevatest keeleõppimisvõimalustest ja  osalesid viktoriinis.

Täname kõiki meie kooli eesti keele õpetajaid, kes töötasid õpilastega laagris. Eriline tänu laagri koordinaator ja korraldaja õppealajuhataja Anneli Kristalile

news2019 61