Eesti keele kui teise keele ainenädal

Ajavahemikul 14.03.2016-18.03.2016 korraldati meie gümnaasiumis eesti keele kui teise keele ainenädal, mille raames toimus palju huvitavaid ettevõtmisi:

• 1.-2.klasside õpilased joonistasid teksti järgi pilte

• 3.-5.klasside õpilased osalesid ilukirja konkursil

• 6.-8.klasside õpilased tegid mereteemalisi plakateid

• toimus 17.Emakeelepäeva konverents

• eesti keele tundides korraldati viktoriine ja võistlusi

Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid loomingulisuse ja koostöö eest!