Eelkool

Veetke õa 2023/2024 huvitavalt ja kasulikult!

Kus: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

Kes: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pädevad õpetajad Jelena Doll,  Ljudmilla Perepjolkina, Anna Nechaeva, Larissa Budnitskaja, Vlada Teus-Miller, Natalja Aktsõznaja 

Millal: 18.09.2023-27.05.2024, 1 kord nädalas 

esmaspäeviti 16.00-19.00 (3 rühma)

teisipäeviti 16.00-19.00 (1 rühm)

Õppekeel: eesti keel

 

 

Õppetöö sisu: lõimitud eestikeelne õpe, huvitav matemaatika, looming, kõne areng ja kirjutamine (vene keeles)

Maksumus: 39 eurot kuus. Alus: Huviringi õppetasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 20.04.2023.a. käskkirjaga nr HA-4/23 “Tallinna munitsipaalkoolide huviringi «Kooliks ettevalmistamine» õppetasu kehtestamine”. 

Koostöö alus: kooli ja lapsevanema vahel sõlmitud leping

Infotund õa 2023/2024 eelkooli astuvate laste vanematele toimub 11.09.2023 kl 17.00 kooli aulas.

 

Registreerimine: 

https://forms.gle/CForCiiKH75YqjicA 

 

Lisainfo: huvijuht Julia Stantšik

huvijuht@mreal.ee 

+372 652 2535