Humanitaarainete ainenädala raames

oli läbi viidud integreeritud ajaloo tund 5.klassidele.