2015/2016 õppeaasta eelkool

2015/2016 õppeaasta eelkool alustab tööd

15. septembril kl 16:30 (eesti keele süvaõppega klass),

19. septembril kl 10:00 (tavaklassid)

Õpilaste nimekirjad on kooli peaukse aknal nähtaval kohal.

Lisateave: +372 652 2533