10.klassi sisseastumine

Täpsema info saamiseks gümnaasiumi klassides õppima asumise kohta ning dokumentide vastuvõtu kohta saab tutvuda SIIN
10.klassi sissseastumiseks on vaja:
1. kuni 22.06.2022 saata taotluse e-posti aadressile svetlana.butkovskaja@mreal.ee
2. Läbida vestlus (taotluse saamise järel kandidaadiga võetakse ühendust ning pakutakse kohtumiseks aega)Vestlusele peab kaasa võtma:
  •  Põhikooli lõputunnistus ja hinnetelehet (originaalid)
  • isikut tõendava dokumendi koopia
  • Ühe vanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • õpilase sünnitunnistuse koopia
3. otsuse 10.klassi õpilase vastuvõtmise/vastuvõtmisest keeldumise  kohta saadakse teada hiljemalt 1.juulil, millest kool teavitab vanemaid e-posti teel, mis on kirjutatud õpilase taotluses.
 
Lisainfo e-posti teel svetlana.butkovskaja@mreal.ee
Svetlana Butkovskaja TMRGi õppealajuhataja