UNESCO

Rahvusvaheline projekt „UNESCO ÜHENDKOOLID“

Mida UNESCO ja UNESCO ERK pakuvad?

Koolidele kvaliteedimärki ja rahvusvahelist tunnustust, võimalusi rahvuslikuks ja rahvusvaheliseks koostööks. Paljudes riikides on ASP koolid eristatavad juba kooliuksel – kooli nimetahvli kõrval on UNESCO logo ja ASP kooli tunnus. Koordinaatorile koolitusi, võimalust töötada ÜRO (aastatuhande) eesmärkide ja UNESCO prioriteetide nimel, osaleda UNESCO üritustel.

UNESCO ühendkoolide võrgustik sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist. Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium osaleb projektis aastast 2013 ning töötajab jargnevas suundades:

  • info edastamine UNESCO ja ÜRO tegevustest ja väärtustest
  • ökoloogia ja keskkond
  • kultuuri – ja looduspärand
  • inimõigused, tolerantsus

Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi.

Tegevused

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi tegevuskava 2020/2021
UNESCO Eesti ühendkoolide tegevuskava 2020/2021

Kasulikud lingid

Kestliku arengu eesmärgid
Teemapäevad
Maailmakooli materjalid
Maailmakooli filmikogu
BBC dokumentaalfilmikogu (vene keel)

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasimi töörühm

Marina Ditina – koordinaator

Svetlana Butkovskaja

Katrin Irlis

Margarita Mažeiko

Anastassia Beloborodova

Andrei Kuntsmann

Olga Ivanova

Irina Tšitšejeva

Olga Didõk

Natalja Levitskaja

Jevgenia Petrova

Irina Epler

Alla Oja

Koordinaatorid

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator – Viktoria Rudenko
unescoschools@mondo.org.ee

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi UNESCO ühendkoolide koordinaator – Marina Ditina
marina.ditina@mreal.ee