Lugupeetud koolipere!

Мuutuvad karantiini reeglid lastele

Juhul, kui laps oli kontaktis inimesega, kelle COVID-19 test osutus positiivseks, olgu see koolis, huviringis või noortekeskuses, haiguse sümptomiteta lapsed ei ole kohustatud karantiini jääda. Kui lähikontaktseks on perekonna liikmed on tungivalt soovitatud 5 paeva jooksul koju jääda ning oma tervist jälgida https://vaktsineeri.ee/uudised/peresisese-lahikontakti-korral-on-rangelt-soovituslik-ka-vaktsineeritutel-ja-labipodenutel-jaada-isolatsiooni/

Kirtest õpilastele ja kogu personalile

Viiruse levimise monitoringuks  jätkame kiirtestimist 1-12.klasside õpilasi 2 korda nädalas (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) ning  gümnaasiumi persnali kolm korda nädalas(esmaspäeviti, kolmapäeiti ja reedeti) juhul, kui kiirtesti tulemus osutub positiivseks, siis laps/ gümnaasiumi töötaja läheb koju. Sellisel juhul on soovitatav kontakteeruda perearstiga..

TERVISLIKU FÜÜSILISE KESKKONNA SÄILITAMISEKS ME:

  •  jätkuvalt pöörame tähelepanu ruumide ventilleerimisele ja tuulutamisele, 
  •  pöörame tähelepanu ja järgime käte hügieeni ning ülejäänud viiruse leviku takistamise meetmeid,
  • kasutame „koduklassi“ printsiipi, et õpilased võimalikult vähe liiguksid kooli hoones ning kontaktid erinevate klasside õpilaste vahel oleksid minimaalsed, 
  •  tungivalt soovitame kõigil  maske kanda avatud ruumides ja kooli hoones,
  •  Järgime printsiipi „HAIGE JÄÄB KOJU“

Lugupidamisega,

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium