„Veebruarikuu klassijuhataja” konkursi tulemused

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Täname kogu koolipere, kes esitasid nominente veebruarikuu klassijuhataja tiitlile. Kõik on väärikad!Komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valis laureate!

Saage tuttavaks!

Parim veebruarikuu klassijuhataja on 7.c klassi klassijuhataja Margarita Mažeiko!

P1024701

Õpetaja Margarita Mažeiko sai oma õpilaste , lastevanemate ja kolleegide tunnustuse. Kes ütlesid tema kohta, et ta märkab iga õpilase tugevaid külgi, tema vajadusi ja soove, ta on avatud ja vastutustundlik. Ta toetab õpilasi, ei tõsta häält, arendab õpilastes loomingulist mõtlemist ja ettevõtlikkust, oskust meeskonnas töötada, suulist ja kirjalikku väljendusoskust. Temaga on meeldiv suhelda, ta oskab toetada, seletada, kuulata. Ta on suurepärane õpetaja. Tal on hea kontakt lastevanematega. Ta on oma ala asjatundja, mõistlik, inimlik, on lapse heaolus huvitatud. Ta on erudeeritud ja laia silmaringiga.Ja on Margarita Mažeikol veel üks oluline iseloomu omadus-kaastunne – see on ka temast.

Ta leiab aega, et õpilastega nagu partneritega vestelda, toetab neid, aitab eesmärki saavutada. Peale teadmisi õpetas ta lapsi õppima ja miks me õpime. Ta on tähelepanelik ja aus, ärgitab õpilastes soovi maailma uurida. Ta loob klassis sellist õhkkonda, kus igaühel on olemas võimalus olla osa meeskonnast ja ükski ei tunne end tõrjutuna.

Õpetaja temaatilised ja KiVa klassijuataja tunnid on hästi läbi mõeldud, üles ehitatud, arvestavad iga õpilase vajadustega.Olles tagasihoidlik ja analüütilise mõttelaadiga inimene, on õpetaja Mažeiko õpilastele ja kolleegidele eeskujuks käitumise ja töösse suhtumise poolest.

Veebruaris koolikomisjon otsustas väärtustada veel üht klassijuhatajat, kes on oma teekonna algul, kuid vanemate ja õpilaste arvates on Parima klassijuhataja tiitli väärt. Saage tuttavaks, veebruarikuu klassijuhataja- Natalja Levitskaja!

P1024691

Natalja Levitskaja on 5.a klassi klassijuhataja, kes tuli meie kooli septembris 2020, et huvijuhina töötada. Aga olude sunnil juba 2021 jaanuarist võttis väljakutse vastu ja saigi klassijuhatajaks. Ta pühendas end klassiga tööle. Vanemad räägivad temast: tema tulekuga muutus klassis palju. Sai palju rõõmu ja hubasust. Ta on päikeseline, aktiivne, positiivne, toetav, mõistev klassijuhataja. Täname kooli, kes võtab nii toredaid inimesi tööle! Lapsevanemana kuulen tast iga päev palju head. Ta reageerib kiiresti kirjadele ja SMSidele, mis kergendab väga sidet kooliga. Suur tänu Natalja Levitskajale klassijuhtimise eest! Ta on tähelepanelik, kaastundlik, lahke. Lapsed on alati tema hoole all. Ta arvestab laste ja vanemate arvamustega. Nii lühikese ja keerulise perioodi jooksul kasutas ta oma klassi õpilastega kõiki võimalikke variante, et olla koos, osaleda üritustes nii koolis kui ka väljaspool seda. Soovime Natalja Levitskajale edu edaspidises töös klassiga, mõistmist ja positiivset suhtlemist klassiga ja vanematega.