Vastuvõtt direktori juures

01.juunil 2017 toimus traditsiooniline vastuvõtt direktori juures, kuhu olid kutsitud õpilased, kes lõpetavad kooli ainult suurepäraste hinnetega ja kiituskirjaga, erineva taseme linnaosa-, linna- ja vabariiklike olümpiaadide, konkursside ja võistluste võitjad, suurepäraseid sporditulemusi näidanud õpilased ning samuti juhendajad-õpetajad, kes aitasid õpilastel neid tulemusi saavutada.