Uurimistööde eelkaitsmine.

Lõppes 8. ja 11.klasside õpilaste uurimis - ja loominguliste tööde kaitse. Õpilased näitasid oma uurimistööde kaitseks valmiduse taset ning said soovitusi tööde korrigeerimiseks ja täiendamiseks.