Töötuba kodanikupäevaks Irina Nikulina poolt 9.klassidele ja 7.b klassile.

Rühmatöö, ajurünnak, kuidas paremini ennast ja kaasõpilasi tundma õppida.