TMRGi juubeliaasta-55!

2022.aastal saab meie armastatud kool 55-aastaseks. See aga tähendab , et me hakkame seda sündmust tähistama kogu aasta jooksul ja soovima õnne meie  gümnaasiumile!

Selle aasta vältel korraldame palju huvitavaid ja mitmekesiseid üritusi, milles kutsume osalema kõiki inimesi, kes on meie kooliga seotud: õpilasi, vanemaid, vilistlasi, õpetajaid, kes siin töötavad või on kunagi töötanud ja andsid oma panuse kooli arengule erinevatel etappidel.

Jälgige meie kodulehe informatsiooni, et kõige huvitavamast osa saada.

Me alustame esimese konkursiga-Juubelilogo loomisega “TMRG  55“

Juubelilogo loomise “TMRG  55“ konkursi kord

Korraldamise aeg: 07.03.2022-25.03.2022

Osalejad: kõik inimesed, mis on kooliga seotud: õpilased, vanemad, vilistlased, õpetajad, administratsioon, koolitöötajad.

Logo:

-peab konkursi teemale vastama

-peab olema unikaalne, mitte aga koopia internetist

-digitaalses variandis png formaadis

-paberil A4 formaadis valgel taustal

Tööd konkursile palume saata e-maili aadressile: konkurss@mreal.ee

Joonistused paberil palume tuua kabinenetti 234.

Töödes peab olema kirjutatud: õpilastel- ees- ja perekonnanimi, klass

Inimestel väljaspool kooli: ees- ja perekonnanimi, e-post, telefoni number, seos kooliga+lapsevanem, vilistlane, endine õpetaja.

Viimane tööde esitamise aeg on 25.märts

Kõik tööd estiame elektrooniliseks hääletamiseks ajavahemikul 28.03.2022-03.04.2022

4.aprillil kuulutatakse võitja välja.

Logo, mis saab kõige rohkem hääli saab gümnaasiumi juubeliaasta 2022 logoks ning kasutatakse suveniiride ja mälestusesemete valmistamisel.

Võitjat ootab auhind!

Tere tulemast osalemaks!