Terves kehas terve vaim

31.mail ainenädala raames 11.klassi õpilased töötasid suulise eesti keele tunnis rühmades, et luua plakatid teemal "Terves kehas terve vaim" Tulemusena oli loodud ilus ja ere plakat iga grupi poolt, kus propageeritakse tervislikku eluviisi õige toitumise, õige puhkamise ja spordiga tegelemise  kaudu.Grupid esitasid oma töid klassikaaslastele.

See oli ootamatult huvitav ja väga positiivne!  Õpetaja Anneli Kristal.