Tallinna päev

15.mail Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti Muinsuskaitse ja miljööalade osakonna algatusel korraldatud Tallinna päeva tasuta ekskursioonidel osalesid meie kooli 8a ja 10.klassi õpilased. Giidideks oli Talllinna koolide gümnasistid.