Tähelepanu 1.-6.klasside vanemad!

Traditsiooniliselt iga õppeaasta algul tellib meie kool 1.-6.klasside õpilastele õpilaspäevikud meie gümnaasiumi logoga ja lisainfoga koolist.
 
Klassijuhatajad jagavad õpilaspäevikud õpilastele pidulikus klassijuhatajatunnis 1.septembril. Ühe päeviku hind on 4 eurot. Raha õpilaspäeviku eest toovad õpilased esimese õppenädala jooksul oma klassijuhataja kätte.
 
Toetagem meie gümnaasiumi traditsioone!