ROHELISE KOOLI uudised

news2021 163

Palju õnne meie gümnaasiumi perele-taotlus rohelise lipu saamise kohta kolmandat korda toetati ning Roheline lipp endiselt on meie kooli uhkuseks ! Oleme õnnelikud, et meie pingutused ökoloogilise eluviisi propageerimiseks ja loodusressurside säästlikus kasutamises on nii kõrgelt tunnustatud. Lõppev õppeaasta oli meil ebatavaline, palju aega õppisime me distantselt, kuid vaatamata sellele suutsime me korraldada palju huvitavaid üritusi ja projekte, mis toetasid keskkonna puhtust ja loodushoidu. Meid toetasid ka meie vanemad, kes osalesid paljudes aktsioonides ja ergutasid meid.

Suur tänu kõigile ideede, osalemise ja toetuse eest! Tulevik on meie kätes!

Reedel, 4.juunil, Keskkonnapäeva eel 11.00-13.00 võib ühineda iga-aastase Rohelise kooli online konverentsiga (viide), kus antakse Roheline Lipp meie gümnaasiumi esindajatele.