Rahvusvaheline uuring PISA

Sellel nädalal meie kooli õpilased täitsid PISA ankeete ja teste. PISA (Programme for International Student Assessment)- see on rahvusvaheline uuring, mis viiakse läbi OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development  algatusel. uuringu käigus hinnatakse 15.aastaste õpilaste teadmised ja oskused funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusainetes.

PISA põhiliseks eesmärgiks on õpilaste kompetentsuse hindamine, need kompetentsid lubavad neile pärast kooli lõpetamist võtta  aktiivset elupositsiooni. PISA hindab õpilaste võimet kasutada oma teadmisi ja oskusi erinevates elusituatsioonides- nii isiklikes kui ka globaalsetes.

IMG 4640