Rahvusvaheline kirjaoskuse päev

08.09 kogu maailm t'histab rahvusvahelist kirjaoskuse päeva, mis oli UNESCO poolt välja kulutatud 1966.aastal.See päev kutsub aktiviseerida ühiskonna pingutusi kirjaoskuse levitamisel, mis on UNESCO tegevussfääri üks tähtsamaid. Kirjaoskusepäeva auks TMRGs olid läbi viidud temaatilised vene keele tunnid, kus õpilased mõtisklesid selle üle, mis annab meile lugemis- ja kirjaoskus, uurisid riikide nimekirja kirjaoskuse järgi, arutasid, miks ühes riigis on kirjaoskajate protsent vähem kui teises, rääkisime ka,tüdrukute hariduse kättesaamise teemat. Oli raske ette kujutada sellist elu, kuid arengumaade noored teavad sellest vägagi hästi.