“Parim maikuu klassijuhataja” konkursi tulemused

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Täname kogu koolipere, kes esitasid nominente aprillikuu klassijuhataja tiitlile. Kõik on väärikad! Komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valis laureate!

Saage tuttavaks-parim maikuu klassijuhataja on Irina Voronaja-3.c ja 3.d klasside klassijuhataja.

DSC 0258

Hea, hooliv, rahulik, kaastundlik ja lahke õpetaja, kes soovib oma lastele ainult head ja paremat. Lapsed tunnevad, et saavad oma õpetajale loota ja tuge saada. Ta on kõrgelt hinnatud nii õpilaste kui ka vanemate poolt.

Irina Voronaja on sihikindel ja vastutustundlik pedagoog, kes arvestab õpilaste vajadustega. Tal on hea kontakt vanematega, mis aitab tal igapäevaselt korralikku tööd teha. Ta tegevus ja isiklik eeskuju annavad võimaluse kujundada lastel väärtushinnanguid ja arendada õpivilumusi.Õpetaja korraldab õppeprotsessi nii, et õpetajad , kolleegid ja tema ise lõbusalt aega veetsid.

Ta õpetab lapsi nii, et nad suudaksid väljendada oma mõtteid nii kirjalikult kui ka suuliselt. Klassijuhatajana töötab ta kahes kolmandas klassis, üks neist on väikeklass, teine aga süvendatud eesti keele õppega klass, kus on aineid, mida õpetatakse eesti keeles.Õpetaja toetab oma õpilasi eesti keele omandamises, on lastele selles heaks eeskujuks.

Töökogemus väikeklassis annab talle uusi teadmisi ja erilist lähenemist iga lapsega töötades.

"Parimast parim!" – nii räägivad tema kohta õpilased. „Me saame alati õpetaja poole pöörduda, ta aitab ja suunab"Õpilased armastavad ja ustavad õpetajat. Ta on neile autoriteediks ja eeskujuks. „Kõige parem, kõige ilusam, lahke , kaastundlik,hell,õiglane, leiab lähenemisviisi lastega ja vanematega suheldes",- nii räägivad tema kohta vanemad.

Mais koolikomisjon otsustas tunnustada veel üht klassijuhatajat ja omistada „Maikuu klassijuhataja" nime ka Anastassia Beloborodovale-2.c klassi klassijuhatajale.

DSC 0263

Piisab sellest, kui te vaatate slaidesitlust, mida esitasid 2.c klassi õpilased ja vanemad, siis saate te aru, et ta on paim!

Aktiivne, elurõõmus, õiglane, sihikindel, oma eesmärgi poole pürgiv, oskab analüüsida oma tegevust, teha vigade parandust. Ta on üks esimesi õpetajaid , kes loobus mõnedest õpikutest paberkandjal ja hakkas aktiivselt kasutama oma klassides IT, kasutades tahvelarvuteid tundides.

Oleme uhked , et töötame koos teiega! Edu teile, kallid kolleegid!