“Asotsieeritud UNESCO koolid”

Uue õppeaasta algusega jätkub ka meie iga-aastane töö "Asotsieeritud UNESCO koolid" rahvusvahelise projekti raames. Stend teisel korrusel tutvustab meid UNESCO koolide põhiprintsiipidega, samuti ka kestva arengu 17eesmärkidega, mis on plaanis saavutada aastaks 2030.

"UNESCO koolid" projekt alustati 1953.aastal UNESCO algatusel. Tänavu ühendab see 11000 organisatsiooni 181 riigis.

 news19 09_013

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium on asotsieeritud UNESCO  koolide liige alates septembrist 2013 ning teeb tööd järgmistel suundadel:

-UNESCOst ja UROst info jagamine;

-ökoloogia, keskkonnakaitse küsimuste tundma õppimine

-kultuuri- ja looduspärandi tundmaõppimine ja säilitamine

-inimõiguste ja lapse õiguste tundma õppimine ja tolerantse käitumise ja empaatia arendamine