Projekt “Rahvuskultuurid kooli”.

10.novembril 5.,6.,7.klasside õpilastele toimub kontsert "Rahvuskultuuird kooli" projekti raames. 12.novembril 10.ja 11.klasside õpilastele viib läbi õpetaja Irina Tšitšejeva tötoa "Tatarlaste rahvusköök".