Projekt „Liikudes ja süües terveks”

Detsembri keskpaiku, nimelt 12.detsembril 2014, pannakse käima gümnasistide projekt „Liikudes ja süües terveks", mis pälvis TEKi projektide konkursil III koha ning mille elluviimiseks saab meie gümnaasium 640 eurot.Projekti meeskond on kindel, et kõik planeeritud ettevõtmised osutuvad edukateks. Projektirühm loodab ka noorema astme õpilaste aktiivsele osavõtule ja klassijuhatajate toetusele.

Juhendaja õpetaja Olga Ivanova arvates, suhtuvad noored tervise probleemidesse väga tõsiselt ja soovivad, et algkooli lastel neid ei oleks.

Noored said kingituseks väga huvitavat ekskursiooni- kevadel lähevad nad karusid jälgima.