Programmeerida on lõbus!

3.-7.detsembrini Hour of Code rahvusvahelise programmeerimiskampaania raames  toimus "koodi tund" koodi kirjutamisest 5.klasside õpilastele. Tunni eesmärgiks on anda nendele õpilastele , kes ei ole programmeerimisega kokku puutunud,programmeerimisaluste ülevaade.

Õpilased õppisid algorütme koostama, kasutada tsükle ja kokkuleppelisi lauseid.

news2018 12_29