Pedagoogiline konverents

 

Esmaspäeval, 26.augustil 2013 toimus pedagoogiline konverents "Sise- ja välishindamine üldhariduslikus õppeasutuses". Konverents toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis Haridus- ja teadusministeeriumi  toetusel. Meie gümnaasiumi poolt  konverentsis osales suur grupp õpetajaid. Plenaaristungi töös osales ka  haridusminister hr. Jaak Aaviksoo. Sektsioonides esinesid ettekannetega ka meie kooli õpetajad:Natalija Mahhova "Использование ИКТ в системе оценивания как возможность оптимизации педагогического труда";Viktoria Leppik ja  Jelena Baer-Bader "Проблемы оценивания в обучении предмету на неродном языке";Irina Žedeleva ja Marina Rõmar "Ребенок с трудностями в учебе: оценка и самооценка";Veera Kaparina ja Svetlana Zahharova "Поддержка ребенка, испытывающего трудности в учебе, посредством системы оценивания на I ступени обучения";Ljudmilla Nikolajenko, Ingrid Reiman ja  Larissa Budnitskaja "О системе оценивания, направленной на поддержку талантливых детей". Meie kolleegide esinemised  olid kõrgelt hinnatud konverentsi osalejate poolt.