“Parim suvekuude klassijuhataja” konkursi tulemused

Alla Oja on pühendunud ja vastutustundlik õpetaja, lähtub õpilaste vajadustest. Tema teadlik tegevus ja isiklik eeskuju aitab kujundada õpilaste väärtushoiakuid, õpioskuste kujunemist. Hea kontakt vanematega toetab õpetaja ja klassijuhataja igapäevatööd.

Alla töötab meie gümnaasiumis 7 aastat vene keele ja kirjanduse õpetajana. Kõik need aastad oli ta klassijuhataja. Tulles kooli võttis ta 5. klassi, kus suurem osa õpilasi juba selles vanuses ei olnud motiveeritud õppimiseks, samas ka lapsevanemad ei olnud oma lastele suureks toeks. Alla suurepäraseks saavutuseks on see, et kõik õpilased lõpetasid põhikooli. See on märkimisväärne töö, kus on märgatud iga õpilane, arvestatud tema vajadused, kuuldud tema rõõmud ja mured ning koos leitud lahendused probleemidele.

Õpetaja on avatud, rahulik, siiras, analüüsivõimeline. Ta teeb tööd metoodiliselt, motiveeritult ja südamega: kultuurilised õppekäigud, külalised tunnis, mitmekesine õppetöö. On alati avatud uuele, õpilastele alati kättesaadav, positiivne ja ettevõtlik. Aine- ja klassijuhatajana on õpilastele motiveeriv eeskuju. Tema klassides on ilus traditsioon – käia teatris aasta jooksul. Üle 50 teatrietenduse on külastatud tema klassijuhataja rollis olles.

Viimased kaks aastat olid suureks väljakutseks tema jaoks, kuna olles gümnaasiumi klassi klassijuhataja oli tema eesmärgiks luua ühtne klassikollektiiv. Kuna 10. klassi tuleb õpilasi erinevatest koolidest, siis Alla klassijuhatajana oli abiks saada hakkama distantsõppega ning olla see lüli õpilaste ja aineõpetajate vahel, et ükski õpilane ei kaotaks motivatsiooni jätkata oma õpinguid, sooritada edukalt kõik eksamid ja lõpetada gümnaasiumi. Ta oli 24/7 kontaktis oma õpilastega ning saavutas seda. 12.klassi vilistlased kirjeldavad oma klassijuhatajat kui „Parim klassijuhataja. Ta aitab meid alati, ta on meie päästja. selle eest oleme temale väga tänulikud! Üks kõige mõistvatematest ja vastutulelikumatest õpetajatest koolis, kes siiralt armastab oma õpilasi - meie aga teda! Temast on saanud meie teine ema. Täname teda töö, kannatlikkuse, hoolivuse ja lahkuse eest! Ta tegi minu klassi heaks palju ning oli alati valmis dialoogi pidama ja aitama." 

Tänavu aga ootab teda järgmine väljakutse - 5.b klass. Usume, et neil vedas.