Parim märtsikuu klassijuhataja” konkursi tulemused

Klassijuhataja on üks võtmeisikuist, kes hindab õpilaste tugevaid külgi, soove ja vajadusi nende isikuomaduste arengul ja õpetamise individuaalse tee leidmisel. Klassijuhataja toetab õpilase üldkompetentse, tema initsiatiivsust ja vastutustunde arendamist.

Täname kogu koolipere, kes esitasid nominente veebruarikuu klassijuhataja tiitlile. Kõik on väärikad!Komisjon, mille koosseisu kuuluvad administratsiooni ja õpilasnõukogu esindajad, valis laureate!

Komisjoni otsusega, mille koosseisu kuuluvad gümnaasiumi juhtkonna liikmed, õpilasnõukogu esindajad on märtsikuu klassijuhatajaks valitud Svetlana Zahharova.

Saage tuttavaks!

Svetlana Zahharova on 2.a klassi klassijuhataja.

Üle 30 aasta töötab ta algkooli õpetaja ja klassijuhatajana. Tal on ka logopeed-psühholoogi lisaeriala, mis annab talle võimaluse osutada õigeaegset abi oma õpilastele ning toetada neid argipäevaelus.

Õpetaja Zahharova on loominguline isiksus positiivse ellusuhtumisega, energiline ja alati naeratav.Ta pühendab palju aega ja energiat õpilaste arengule ja õpetamisele nii koolielus kui ka klassivälises tegevuses, mis kajastub tema õpilaste käitumises ja arengus ning annab aluse edukaks õppimiseks kooli vanemas astmes.

Kompetentse IT kasutajana ja selle ala spetsialistina aitab ta alati 2.a klassi vanemaid, õpetades neile midagi uut ja pälvides tunnustust nii vanemate kui ka laste seas.

Õpetamise protsessis kasutab õpetaja Zahharova erinevaid metoodilisi võtteid, loob probleemseid situatsioone tundides, pakub lahendamiseks ebatavalisi , ökoloogilisi ülesandeid ja mini –projekte, annab õpilastele võimaluse esineda klassis konsultandi või õpetaja rollis, täita loomingulisi ülesandeid ja uurimisprojekte.

Et õpilased tunneksid end edukatena, kasutab ta tavaliselt tundides erineva raskusastmega ülesandeid. Õpetaja kasutab tihti võimaluse korraldada tunde väljaspool koolimaja nt, muuseumides, loomaaias, õppekeskustes, parkides. Klassis on loodud palju traditsioone, üks nendest kostitada igat klassi külalist, ükski ei tule klassiruumist välja ilma naeratuste ja maiustusteta.

Viimastel kuudel õpetaja Zahharova juhendamisel tema õpilased osalesid paljudes konkurssides nii kooliseinte vahel kui ka koolist väljaspool võites auhindu : Mustamäe linnaosa joonistuste konkurss „Minu sõber", kooli ilukirja konkurss, aktiivne osalemine koolikonkursil „Kõige liikuvam klass". Kõik laste tööd on kogutud ja neist on näitused tehtud. Selle iluga võib tutvuda siin:

Уроки творчества во 2"А" классе

Кружок "Искусство" (2 классы)

Kuid meie õpetajal on olemas veel üks harrastus-aiandus. Oma suvilas varakevadest kasutab ta võimaluse, et sellega tegeleda. Aed suvemaja ümber on tal imeline!

2021 03_sz01

Märtsis kooli komisjon otsustas tunnustada veel üht klassijuhatajat ja see on 2.b klassi juhataja Diana Veiper.

Õpetaja Veiperi kohta ütlesid 2.b klassi õpilased ja vanemad ning ka kolleegid järgmist: õpetaja Veiper on kohusetundlik, korrektne ja kaastundlik klassijuhataja. Ta on alati valmis aitama, on õiglane, viib väga hästi online tunde. Ta on parim õpetaja maailmas! Ta on hooliv, sõbralik, toetab õpilasi ja vanemaid. Ta on meeldiv suhtlemises.Ta on kõiges parim! Õpetaja meeldib lastele ja see on väga tähtis.. Õpetaja Veiper on vastutustundlik ja kompetentne klassijuhataja. Ta hoiab lapsi ja vanemaid koolis toimuvaga kursis.Õpetaja toetab õpilaste arengut, märkab ja arendab nende tugevaid külgi,kriitilist ja loovat mõtlemist, toetab meeskonnatööd. Ta on sihikindel, arvestab õpilaste vajadusi ja soove.

Teda iseloomustavad rangus, taktitundelisus, nõudlikkus , õiglus, võime leida lähenemisviisi igale õpilasele.

2021 03_dv01

Oleme uhked selle üle, et nii andekad ja toredad õpetajad ja klassijuhatajad töötavad meie gümnaasiumis. Edu teile, lugupeetud kolleegid!