Õnnitleme!

3. aprillil 2017 toimus Tallinna Ülikoolis eesti keele võõrkeelena ölümpiaadi riiklik lõppvoor, milles osales meie 9.b klassi õpilane Richard Kimask.

2016/2017. õppeaasta olümpiaadi teemaks oli see, millega me puutume kokku igapäevases suhtluses - „Keeleline viisakusˮ. Olümpiaad toimus kahes voorus ja kahes vanuserühmas. Noorema rühma moodustasid 9.-10.klasside, vanema rühma 11.–12. klasside õpilased. Olümpiaadi esimeses voorus kirjutasid mõlema vanuseastme õpilased iseseisva töö võrdleva uurimuse kujul eesti ja mõne teise keele keelelisest viisakusest. Esimese vooru 40 parimat kutsuti lõppvooru, nende hulgas ka Richard. See on väga hea tulemus! Palju õnne ja edu edaspidises keelte õppimises!