Ohutus vetes.

28.märtsil 2018 väga huvitava loengu esimeste klasside õpilastele pidas Vladimir päästeametist.

voda001