Ohutus vetes


Sellel nädalal toimus vetes ohutuse õppus. Ohutus vetes 1.klassi õpilastel- see on õppeprogramm, kust õpilased said veega seotud ohtlikest olukordadest teada nii suvel kui ka talvel, mida tuleb teha, et neid ohte vältida, kuidas tuleb käituda, kui juhtus õnnetus vees.
toetada oma teadmisi saab siit.