Miks Tallinn Roheliseks Pealinnaks sai?

Euroopa Keskkonna agentuuri andmetel linnaõhu puhtuse järgi Tallinn on Euroopas 4.kohal. 10 sh klassi õpilased "Roheline Tallinn" ainenädala raames matemaatika tunnis arutasid, miks just Tallinn sai sellel aastal Roheliseks pealinnaks. Kursuse materjale korrates lahendasid õpilased praktilise sisuga ülesandeid nt " arvestage välja , kui palju prügi ( kaalu ja mahu järgi) viskavad tallinna elanikud ära".