Menstruatsioonitooted Tallinna koolides

  1. aasta kevadest on kõikides Tallinna üldhariduskoolides saadaval tasuta hügieenisidemed ja tampoonid. Projekt aitab menstruatsiooni muuta turvalisemaks, mugavamaks ja tabuvabaks. Meie kool saab 5100 hügieenisidet ja 2000 tampooni.

 

Miks?

Tagame kõikidele noortele ligipääsu tasuta menstruatsioonitoodetele kooli tualettruumides, sest menstruatsioon ei ole valikuline ning menstruatsioonivahendid peavad kättesaadavad olema kõigile.

Tegu on esmatarbekaubaga, mille peale kulub vältimatult elu jooksul tuhandeid eurosid ja see on ebavõrdne majanduslik koormus.

Kellele?

  • 85% kooliealiste tüdrukute menstruatsioon on ebaregulaarne ja võib alata ootamatult.
  • Eestis on 47 500 tüdrukut vanuses 12–18 ning iga kümnes on puudunud koolist, sest neil

pole olnud võimalusi menstruatsioonitoodete ostmiseks. Kui noor puudub koolist võivad tal

tekkida lüngad hariduses, huvitegevuses ja sotsiaalses suhtluses, millel on negatiivne mõju

tema edasisele elule.

Kuidas?

  • Menstruatsioonitooted on lihtsalt kättesaadavad kooli tualettruumides ja kooliõe kabineti ees.
  • Õpilased, kes seda vajavad, võivad menstruatsioonitooted saada kätte diskreetselt, ilma kelleltki küsimata – menstruatsiooniga ei pea kaasnema asjatut ärevust või stigmat.
  • Kooli poolt on kontaktisikuks medõde, kes jälgib menstruatsioonitoodete osalemasolu määratud kohtades. 
  • 4. märtsil vahetundides toimuvad aulas temaatilised infotunnid, kuhu on oodatud

9.40-10.00 - 4.-6. klasside tüdrukud

10.45-11.05 - 7.-9. klasside tüdrukud

11.50-12.10 - 10.-12. klasside tüdrukud

 

NB! Oluline on kasutatud menstruatsioonitoodete utiliseerimine. Selleks on ette nähtud igas tualettruumis asuv prügikast.