Meil on külalised

1.märtsil meie gümnaasiumis olid külas  kolleegid Narva Pähklimäe Gümnaasiumist.Kohtumise käigus vahetati kogemusi distantsõppe korraldamises ja tutvuti  oma edukate praktikatega. Täname kolleege Narvast, kes tundsid siirast huvi meie kogemuste vastu, täname kingituste ja küllakutse eest.
Info: hiljuti oli sisse antud finantseerimistaotlus Nordplus Horizontal Projecti raames,kus meie koolid on esindatud projektis osalejate-partneritena. Kui saadakse rahalisi vahendeid, siis meie koostöö toimuks ka matemaatiliste kompetentside arengu alal ning probleemide lahendamise alal matemaatika õpetamises. Loodame positiivsele vastusele.