Lugupeetud lastevanemad! Kallid õpilased!

Juba varsti kohtume teiega, et alustada uut 2020./2021.õppeaastat.

KOOS, KOOLIMAJAS, ÕPPEKLASSIDES, KOOLIPINKIDE TAGA!

Eelmise õppeaasta lõpp oli vägagi ebatavaline. Ilmtingimata jääb kauaks meelde distantsõppe kogemus, oma aja planeerimine, õppematerjali iseseisev omandamine õpetajate juhendite järgi, oskus operatiivselt reageerida ja lahendusi leida ning palju muud. Ning mis on peamine-hoolida üksteisest.

COVID-19 viirus pole kuhugi kadunud. See oli ja on ka praegu ning me peame õppima sellega elama meie ühiskonnas. Kuid paljuski meie edaspidine koosviibimine ja kontaktõpe sõltuvad ainult meist.

Me kutsume teid

kohusetundlikult ja tähelepanelikult suhtuda oma tervisesse, haigestumise korral jääda koju;

järgida hügieeni üldreegleid ja vältida inimeste suures kogunemises viibimist;

juba praegu soetada endale vahetusjalatsid. Spordijalatsid ei ole vahetusjalatsid. Hoone puhtus suurel määral sõltub sellest;

juhul , kui õppeaasta alguse eel te tulite välisriikidest , mille kohta on ette nähtud eneseisolatsiooni aeg, viivitamatult teavitage sellest klassijuhatajat ning püsige 2 nädalat kodus järgides eneseisoleerimise nõudeid.

Info riikidest võib vaadata siit: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele

Sellel ajal laps viibib distantsõppes, saades õpetajatelt juhiseid ülesannete täitmiseks ning õppematerjalide omandamiseks e-kooli kaudu ning kooli e-posti teel.

Vältimaks kooli kinnipanemist ja distantsõppele üleviimist olukorra stabiliseerumiseni võtame me ette järgmised abinõud:

;koolis on välja töötatud viiruse leviku ennetamise plaan meetmete kirjeldamisega, mida võtab kool ette erinevates olukordades viiruse avastamises.Aga kool- need on õpilased , koolitöötajad ning a TEIE, lugupeetud lastevanemad;

hakatakse mõõtma laste ja koolitöötajate kehatemperatuur, sest õppeprotsessis osalevad ainult terved lapsed ja koolitöötajad;

kool ostis kõik üldhügieeni järgimiseks vajalikud vahendid, kuid oleks kena , kui lapsel oleks ka isiklikud hügieenitarbed kaasas;

toimuvad muudatused ka õppeprotsessi korraldamises (tundide algus ja lõpp, sõltuvalt klassist on erinevad vahetundide ajad, õppesüsteem klassiti-igale klassile on kinnitatud konkreetne kabineti ruum) mis aitavad hajutada laste paigutamist hoones. Algaval õppeaastal meie gümnaasiumis on juba 811 õpilast ja 92 töötajat.

alates 01.09.2020 oleme me Google-kool, mis võimaldab õpetajatel ja õpilastel kasutada kõik Google poolt pakutavad võimalused distantsõppeprotsessi korraldamiseks;

on korraldatud ka hoolikas ja üksikasjalik ruumide koristamine;

operatiivne valmidus kooli üleminekuks distantsõppele (vajalikud tehnilised vahendid abi vajavatele õpilastele ja töötajatele,erinevate platvormide kasutamise juhendid, juhised õppeprotsessi, konsultatsioonide, hinnete parandamise jms korraldamiseks)

kallid lastevanemad, meil on alati rõõm teid koolis näha, KUID eelneval kokkuleppel ning täpselt määratud ajal.

 

Lugupidamisega ning peatse kohtumiseni,

Natalja Vergun

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi

direktor