Lugupeetud koolipere!

 
TERVE FÜÜSILISE KESKKONNA SÄILITAMISEKS ME
-pöörame jätkuvalt tähelepanu õpperuumide tuulutamisele ja ventileerimisele;
- pöörame tähelepanu ja järgime käte hügieeni ja muid meetmeid viiruse leviku takistamiseks;
- järgime printsiibi "HAIGE JÄÄB KOJU"
-korraldame COVID-19 testimise kõigle õpilasele ja personalile 1 kord nädalas esmaspäeviti. Korraldamise korraga võib tutvuda siin:https://www.youtube.com/watch?v=-6-HdRk4SnQ
 
Juhul, kui vanem keeldub oma lapse testimisest, peab ta kirjutama vastava avalduse kooli med.õe e-posti aadressile med@mreal.ee hiljemalt 04.09.2022. Kehtivad ka varem esitatud testimisest  loobumise avaldused.
COVID-19 leviku takistamiseks kooli fuajees  toimub igapäevane kehaemperatuuri  mõõtmine (kooli fuajees on olemas kehatemperatuuri mõõtmise andur). Selle kasutamine on ette nähtud kui ennetamismeede, mis aandab viiruse leviku riske õpilaste ja koolitöötajate tervise kaitsmise eesmärgil.
Kehatemperatuuri andur töötleb inimese isiklikud andmed ainult siis , kui tema kehatemperatuur on normaalsest kõrgem, mis omakorda võiks tähendada, et inimene on haige ning vajab lisauuringut kooli med.töötaja juures.
Kui seade hakkab tööle, siis inimene viivitamatult peab pöörduma kooli med.töötaja poole, kellel on õigus tervise ja haigestumise ennetamisega inimese  isiklikke andmeid töötlema, kaasarvatud  esmaabi osutamist.
 
Kui lapsevanem keeldub andmeid oma lapse tervise kohta töötlemiseks anduri abil luba andmast , siis peab ta kirjalikult kinnitama ( iga päev esitama tõendi), et laps on terve, siis lapsel lubatakse õppekorpuse sisenemist teise ukse kaudu.
Lapse tervisliku seisundi kahtluste puhul hindab selle kooli med.töötaja.
 
Kehatemperatuuri mõttmise anduri läbimise kord:
1. Sissepääs koolihoonesse toimub  põhisissepääsu kaudu
2. Kehatemperatuuri mõõtev andur on paigaldatud fuajees esimesel korrusel
3. Fuajees on paigaldatud piiramislintde abil koridor, mis takisab koolihoone sisenemast  andurit vältides
4. kõik kooli sisenevad pääsevad majja koridori kaudu
5. Kui andur annab häiresignaali, siis see inimene, kelle kehatemperatuur anduri andmetel on lubatust kõrgem, peab viivitamatult pöörduma kooli med.töötaja poole kehatemperatuuri korduvaks mõõtmiseks.
 
Mõistvale suhtumisele lootes
TMRG