Loovtööde, uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine

Alates 6.maist algas meie gümnaasiumis 8. ja 11.klasside õpilaste loovtööde, uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine.