Loovtööde konkursi juhend

„Rahvuskultuurid kooli. Tatarlased"

1. Üldsätted.

Antud juhend määratleb loovtööde konkursi „Rahvuskultuurid kooli.Tatarlased" korralduse tingimusi ja läbiviimise korda.( edaspidi Konkurss)

Konkurss viiakse läbi Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis „Rahvuskultuurid kooli." projekti raames.

Konkursil osalevad kõik Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 5.-6.klasside õpilased

2. Konkursi eesmärgid ja ülesanded

Eesmärk: Loovate võistlustingimuste loomine lastele, kes soovivad näidata kunstitöödes oma vaateid rahvuskultuuride mitmekesisuset.

Vastastikune austamine ja erinevate rahvuste tolerantne suhtumine üksteisesse. Vastastikuse austamise kasvatamine

Konkursi ülesanne: õpilaste loomingulise potentsiaali ja loomingulise tegevuse arendamine, maalikunsti toetamine.

3. Tööde tehnikad ja formaat:

Töö võib olla vabal valikul tehnikas ja žanris

Võib olla individuaalne töö ja grupitöö

4. Tööde näitus:

Sõltuvalt tööde formaadist näitus vormistatakse kas kooli aulas või kooli koridorides ajavahemikul 06.11.2015-25.11.2015

5. Vormistamine:

tööl peavad olema järgmised andmed: autori ees- ja perekonnanimi, vanus, töö nimi

6. Tööde hindamiskriteeriumid

-töö vastavus konkursi temaatikale

-töö kvaliteet kunstilisest vaatevinklist

-väljendusrikkus, emotsionaalsus

7. Konkursi läbiviimise ajad ja autasustamine:

Konkursi kokkuvõte ja parimate tööde autasustamine –10.11.2015

Palun tuua töid näituse korraldamiseks каb. 234 , 06.11.2015