Loodusharidus loomaaias

22.mail 2014 8 a,b,c klasside õpilased koos aineõpetajatega olid lõimitud tunnis Tallinna loomaaias. Zookooli tunnis toimus õpilastel iseseisev töö loomaaia poolt koostatud õppekavapõhiste töölehtedega.