Loeng 8.klasside õpilastele.

8.klasside õpilased  olid loengul " Õppimine koolis ja töö. Sarnasused ja erinevused".