Külalised Valgevenest.

Täna oli meie gümnaasiumis delegatsioon Valgevenest Minski linna 22.Keskkoolist. Õpilased ja õpetajad tutvusid meie gümnaasiumiga, käisid tundides, olid uurimistööde kaitsmises ning hiljem läksid Vene Kultuuri keskusesse muinasjuttude festivalile, kus nad näitavad ka oma muinasjuttu.