Külalised St.-Peterburist

5.mail külastasid Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi Venemaa majanduse ja riikliku teenistuse Akadeemia Venemaa presidendi juures esindajad. Visiidi eesmärgiks oli 11. ja 12.klasside õpilaste tutvumine õppimisvõimalustega St.-Peterburis.Riikliku poliitika ja riikliku juhtimise kateedri dotsent Boriss Peril tutvustas õpilasi põhiliste sisseastumismomentidega ja õppimisega riikliku juhtimise õppetoolil. Sotsiaaltehnoloogiate õppetooli dekaan Vladimir Kisseljov rääkis üksikasjalikult sotsiaaltehnoloogiate teaduskonnast ja tutvustas õpilasi sisseastumisvõimalustega ajakirjanduse, reklaami ja PR teaduskonda, samuti ka psühholoogia ja personali juhtimise teaduskonda. Õpilased tundsid suurt huvi antud õppeasutuses õppimise vastu , esitades asjalikke küsimusi sisseastumisest ja õppimisest St.Peterburi Venemaa majanduse ja riikliku teenistuse Akadeemias Venemaa presidendi juures.