Külalised Narvast.

26.10.2016 meie gümnaasiumis külas Narva Soldino Gümnaasiumi algkooli õpetajad.

Kohtumise käigusTMRGi algklasside ainesektsiooni juhataja Ingrid Reiman tutvustas kolleegidele meie kooli algklasside õpetajate töökogemusi.

Meetoditest erivajadustega lastega töös jutusts Irina Žedeleva.

Töötube viisid läbi õpetajad:

Marina Rõmar ja Larissa Budnitskaja-monotüüpia ( kunst)

Svetlana Zaharova-voolimine,arvutiõpetus