Külalised meie koolis

Sellel nädalal meil oli rõõm võtta vastu  kolleege teistest riikidest( Türgi, Belgia, Ungari) kogemuste vahetamise eesmärgil hariduse valdkonnas.
Kohtumise teemaks-inklusiivse hariduse korraldamise näited meie gümnaasiumis. Meie külalised käisid tundides, said näha tööd väikeklassides ja ühendklassides, individuaalset tööd lastega pedagoogiliste erivajadustega, said vastused neid huvitavatele küsimustele juhtkonna ja tugispetsialistide vestluse raames.